AFRIKA

Home »  AFRIKA

Naziv kontinenta: Afrika

Ukupan broj država: 56

Položaj:

zauzima tropski pojas, a Sueckim kanalom je spojena sa teritorijom Azije, dok je Sredozemno more deli od područja Evrope

Površina: 30 244 050 km²

Broj stanovnika: 1 225 080 510

Regioni:

 • Severna Afrika,
 • Južna Afrika,
 • Istočna Afrika,
 • Zapadna Afrika i
 • Centralna Afrika

Klima:

mahom tropska, ali u određenim regionima provlađuje i suptropska klima, te ekvatorijalna i subekvatorijalna

Jezici koji se koriste:

u pojedinim državama su zvanični jezici francuski, engleski i portugalski, a inače su prisutne 4 jezičke grupe i to:

 • Afro - azijski (kušitski, egipatski, berberski, semitski, omotski i čadski jezici),
 • Niger - kongoanski (ima ih blizu 1 400, a najpoznatiji su zulu i svahili),
 • Nilo - saharski (ima ih blizu 200, a govore se u 17 zemalja na području Afrike) i
 • Kojsanski jezici (ukupno ih je 27 i važe za takozvane autohtone; govore se u 2 područja Tanzanije i u regionu pustinje Kalahari).

Veroispovest:

iako ima dosta lokalnih religija, od vodećih svetskih religija je najzastupljenija islam, nakon čega sledi hrišćanstvo

Ekonomska razvijenost:

nedovoljno je ekonomski razvijena u većem delu, ali poseduje mnogobrojne prirodne resurse, koji nisu dovoljno iskorišćeni; samo 0,74% je rast BDP - a na godišnjem nivou po jednom stanovniku

Privredna razvijenost:

najrazvijenija je poljoprivreda, dok samo u području Južnoafričke republike možemo govoriti o razvijenoj industriji; osim zlata, izvozi se i kafa i bakar

Dodatne informacije:

 • države Liberija, Kongo i Burundi su najsiromašnije
 • Afrika, Azija i Evropa se nazivaju Stari svet
 • oko 26 hiljada kilometara je duga obala ovog kontinenta
 • pretpostavlja se da je prvobitni čovek živeo pre oko 3,5 miliona godina upravo na području Afrike

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes