AMERIKA

Home »  AMERIKA

Naziv kontinenta: Amerika

Ukupan broj država: 41

Položaj:

zapadna zemljina hemisfera

Površina: 42.610.000 km²

Broj stanovnika: približno 960.000.000

Regioni:

Severna Amerika,

Srednja (Centralna) Amerika i

Južna Amerika

Klima:

osim polarne, prisutna je i suva stepska klima, kao i suptropska, te tropska i ekvatorska klima

Jezici koji se koriste:

najčešće su u potrebi engleski jezik, kao i francuski i španski, ali i portugalski i holandski, a postoje i specifične grupe, kao i pojedinačni lokalni jezici, kao što su na primer majanski, garifuna i ksinkan jezici, te gvarani, kečua i ajmara

Veroispovest:

hrišćanstvo je najzastupljenije u Severnoj i Srednjoj Americi, dok je na području Južne Amerike prisutno više rimokatolika; značajan je procent Jevreja prisutan, pa je i judaizam zastupljen, kao i islam

Ekonomska razvijenost:

prisutna je izuzetno velika razlika u ekonomskoj razvijenost određenih delova kontinenta

Privredna razvijenost:

kao i kod ekonomske, tako se u velikoj meri razlikuje privredna razvijenost u zavisnosti od toga koji deo kontinenta se posmatra

Dodatne informacije:

- na teritoriji Severne Amerike su prvi put sagrađeni oblakoderi

- Južna Amerika nije isto što i Latinska Amerika, iako se često mešaju

- najviše plovno jezero u celom svetu, Titikaka se nalazi u Južnoj Americi (između Perua i Bolivije)

- planinski venac Anda se prostire teritorijom čak 7 država

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes